Jsme zde pro Vás již 27 let

Nabídka prováděných prací

Nabízíme provádění těchto prací:


  • Výstavba silnic a komunikací

  • Zemní práce všeho druhu včetně odvozu výkopku

  • Provádění zpevněných ploch, parkovišť a odstavných ploch

  • Kanalizace včetně zemních prací, přípojek, revizních šachtic a uličních vpustí

  • Dlažby všeho druhu – kompletní dodávka

  • Kladení obrub kamenných, betonových a žulových kostek

  • Kladení vegetačních tvárnic, panelů – kompletní dodávka

  • Demoliční práce, výkopy rýh
  • © 2019 Stavební firma MICHALÍK, pro zobrazování obrázků je využíván Floatbox.