Jsme zde pro Vás již 27 let

Realizované stavby

Od založení firmy v roce 1992 jsme provedli celkem 246 staveb, níže uvádíme některé stavby, které jsme provedli v posledních pěti letech.

1/ Oprava ulice a chodníků 1,května v Ostravě – Polance nad Odrou.
Objednatel: ÚMOb Polanka nad Odrou, pan Kaspřík – starosta, tel: 596 946 040
2/ Oprava místní komunikace ul. Kotkova v Ostravě – Vítkovicích
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919
3/ Autobusová zastávka, cyklistická trasa „D“ v úseku Mlýnek – Přední padělky
v O.- Martinově.
Objednatel: ÚMOb Martinov, pan Plaček – starosta, tel: 596 941 236
4/ Rekonstrukce Ostrovského a oprava chodníku Třebovická ul. V O. –Třebovicích.
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
5/ Zpevnění komunikace a parkoviště Sladkovičovo náměstí v O.-Třebovicích
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
6/ Zpevnění panelové plochy ve firmě Hruška v O.-Martinově
Objednatel: pan Hruzík-majitel, tel: 596 923 348
7/ Rekonstrukce autobusové zastávky v Ostravě Martinově.
Objednatel: ÚMOb Martinov, pan Plaček – starosta, tel: 596 941 236
8/ Oprava místní komunikace ve Stonavě – důlní škoda
Objednatel: OÚ Stonava, Ing. Feber – starosta, tel. 596 422 006
9/ Odvodnění MK, důlní škoda MK 6bGEŃA ve Stonavě
Objednatel: OÚ Stonava, Ing. Feber – starosta, tel. 596 422 006
10/ Komunikace a parkoviště – Sládkovičovo nám. V O.-Třebovicích.
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
11/ Celoplošné úpravy vozovky MK Rodimcevova v Ostravě –Zábřehu.
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919
12/ Rekonstrukce centra Martinova
Objednatel: ÚMOb Martinov, pan Plaček – starosta, tel: 596 941 236
13/ Stavba /rekonstrukce/ chodníků ve Sviadnově a rekonstrukce MK Na Kopečku.
Objednatel: OÚ Sviadnov, pan Novák – starosta, tel: 558 655 108
14/ Stavba komunikace v areálu firmy HRUŠKA v Ostravě – Martinově
Objednatel: pan Hruzík-majitel, tel: 596 923 348
15/ Souvislá údržba vozovky MK ul. Hasičská v Ostravě - Jih
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919
16/ Výstavba cyklistické trasy „T“ v Ostravě – Martinově.
Objednatel: ÚMOb Martinov, pan Plaček – starosta, tel: 596 941 236
17/ Oprava chodníků Třebovické ulice, Zpevnění komunikace ul. na Valech, rekonstrukce
víceúčelové budovy v Třebovickém parku – úprava a dláždění přístupových ploch –
souvislá údržba, Chodník a cyklistická stezka v ul. Kpt.Jaroše v O.-Třebovicích
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
18/ Rekonstrukce ul. Osvobození v Dobroslavicích –I.etapa a II.etapa
Objednatel: Obecní úřad Dobroslavice, starosta, p.Jiří Konštatský tel. 595 048 156
19/ Souvislá údržba MK Aviatiků v Ostravě – Hrabůvce včetně přilehlých chodníků.
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919

20/ Oprav chodníků na území MO Ostrava Jih, zpevněných ploch, opěrné zdi a chodníku
u zdravotního střediska na ul.Dolní v Ostravě – Zábřehu.
Objednatel: ÚMOb Ostrava – Jih, pan Zdráhala, odbor dopravy, tel. 596 764 111
21/ Oprava sedlé panelové plochy.
Objednatel: pan Hruzík-majitel, tel: 596 923 348
22/ II.etapa + SO 01 místní komunikace Krátká ve Sviadnově.
Objednatel: OÚ Sviadnov, pan Novák – starosta, tel: 558 655 108
23/ Oprava chodníků na území měst. obvodu Hrabová
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Hrabová, Ing. Bohumil Rundt – starosta, tel.595 700 083
24/ Rekonstrukce MK Na Valech v O.-Třebovicích
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
25/ Dláždění chodníků na hřbitově, úprava parteru před obecním úřadem, výtavba
příjezdové komunikace ke hřbitovu, zpevnění ul.Selská ve Sviadnově
Objednatel: OÚ Sviadnov, pan Novák – starosta, tel: 558 655 108
26/ Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty a ul. Provozní, rekonstrukce
MK A.Handzela v O.-Třebovicích
Objednatel: ÚMOb Ostrava –Třebovice, pan Šichnárek –starosta, tel.596 966 113
27/ Souvislá údržba MK ul. Volgogradská v O.-Zábřehu
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919
28/ Oprava parkoviště a odvodnění v obci Pstruží
Objednatel: TJ Sokol Pstruží, předseda Ing.Sokol Pavel, tel: 737 238 157
29/ Příjezdové zpevnění plochy k chlazenému skladu potravin v areálu firmy Hruška
v O.- Martinově
Objednatel: pan Hruzík-majitel, tel: 596 923 348
30/ Souvislá údržba MK ul. U Studia v O.-Zábřehu, souvislá údržba MK H.Salichové
a J.Šámala v O.-Polance
Objednatel: Ostravské komunikace, Ing. Mihal –ředitel, tel: 596 611 919

31/ Výstavba chodníku a cyklistické stezky v Ostravě – Polance nad Odrou
Objednatel: ÚMOb Polanka nad Odrou, pan Kaspřík – starosta, tel: 596 946 040
32/ Rozšíření parkoviště v areálu ABEX substráty a.s.
Objednatel: ABEX Substráty a.s., p. Ivan Haška, ředitel, tel: 558 445 051

© 2019 Stavební firma MICHALÍK, pro zobrazování obrázků je využíván Floatbox.