Jsme zde pro Vás již 27 let

Certifikace

Firma Ing. Václav Michalík-stavební firma vznikla 1.3.1992 jako soukromá stavební firma a od tohoto data začala svou činnost s prováděním staveb dopravního charakteru, zemních prací, parkovišť, kanalizací apod.

Dne 6.03.2006 se firma transformovala na firmu s obchodním názvem

Ing. Václav Michalík s.r.o.

Náplň práce, tj. provádění dopravních staveb se nezměnila.

Jednatel firmy je od 13. prosince 1996 autorizovaným inženýrem pro obor

„Dopravní stavby“

Toto osvědčení o autorizaci bylo vydáno Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. na jméno

Ing. Václav Michalík r.č. 37-09-28/419
ze dne 13.12.1996

V prosinci r. 2002 byl v naší firmě proveden audit systému jakosti podle normy
ČSN EN ISO 9001:2001
V prosinci r. 2005 byl výše uvedený certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 znovu obhájen a tímto prodloužen pro další certifikační období.
Firma tímto získala prodloužení platnosti certifikátu řízení jakosti pro následující obory činnosti:
-provádění dopravních staveb a prací s tím souvisejících
-výstavba komunikací
-výstavba zpevněných ploch

Tento certifikát byl vydán a certifikaci provedla společnost ITI TUV, česká pobočka skupiny Suddeutschland, která je akreditována českým institutem pro akreditaci.
V prosinci r. 2006 byl výše uvedený certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 recertifikován pro novou firmu Ing. Václav Michalík s.r.o., s platností certifikátu do 15.12.2008.

ObrázekObrázek

© 2019 Stavební firma MICHALÍK, pro zobrazování obrázků je využíván Floatbox.